fot. 120714-0289_v2 (809×880) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 120714-2
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Impatiens ×nova-guinea (niecierpek nowogwinejski)

on This page when logged in
you will see 4.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.07.2012, Park Szczytnicki, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski