fot. 120801-0782_v2 (813×759) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 120801-3
kwiaty
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Oxalis repens (szczawik płożący się)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

01.08.2012, Wrocław, ogród
copyright © by Marek Snowarski