antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Oxalis repens Thunb.

szczawik płożący się
Oxalis corniculata L. var. repens (Thunb.) Dostál · Xanthoxalis repens (Thunb.) Dostál
na stronie — opis · występowanie · znaleziska
Oxalis repens (szczawik płożący się)

01.08.2012, Wrocław, ogród; copyright © by Marek Snowarski

Oxalis repens (szczawik płożący się)

kwiaty

Oxalis repens (szczawik płożący się)

pędy płożące się, dość ściśle przyległe do podłoża i zakorzeniające się w węzłach

Oxalis repens (szczawik płożący się)

przylistki; w górze prostopadle ucięte 3D||

Oxalis repens (szczawik płożący się)

przylistek w górze prostopadle ucięty 3D||

Oxalis repens (szczawik płożący się)

owoc ||

Oxalis repens (szczawik płożący się)

włoski na torebkach krótkie, jednokomórkowe; na szypułkach tego samego rodzaju ale przylegające 3D||

Oxalis repens (szczawik płożący się)

żebra płaskie bez białej linii 3D

Pędy płożące się, zakorzeniające się we wszystkich przylegających do ziemi węzłach. Bez podziemnych białawych rozłogów; góra łodygi gęsto szaro owłosiona. Cała roślina mniej lub bardziej czerwonobrązowo nabiegła — ciemniejsza w miejscach silnie nasłonecznionych.

space

Ogonki liściowe, szypuły kwiatostanów i góra łodygi krótko przylegająco owłosiona, bez dłuższych wielokomórkowych włosków.

space

Torebka gęsto owłosiona jednokomórkowymi włoskami, na szczycie zaostrzona.

space

występowanie

Oxalis repens (szczawik płożący się)
Dość częsty chwast ciepłych stanowisk w ogrodach, na terenach ruderalnych, pleni się w szczelinach pomiędzy kostkami brukowymi, uporczywy chwast w szklarniach.

space

znalezisko 20120801.3.12 - Oxalis repens (szczawik płożący się); Wrocław, ogród

29f · 20120801.3.12
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ogród/

znalezisko 20120801.1.12 - Oxalis repens (szczawik płożący się); Wrocław, ogród

49f · 20120801.1.12
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ogród/

znalezisko 20060817.1b.js - Oxalis repens (szczawik płożący się); Wleń, ogród

2f · 20060817.1b.js
leg. Jacek Soboń
/Wleń, ogród/

znalezisko 20060817.1a.js - Oxalis repens (szczawik płożący się); Wleń, ogród

3f · 20060817.1a.js
leg. Jacek Soboń
/Wleń, ogród/