antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Oxalis repens Thunb.

szczawik płożący się
Oxalis corniculata L. var. repens (Thunb.) Dostál · Xanthoxalis repens (Thunb.) Dostál
Oxalis repens (szczawik płożący się)
01.08.2012, Wrocław, ogród; copyright © by Marek Snowarski
Oxalis repens (szczawik płożący się)
kwiaty
Oxalis repens (szczawik płożący się)
pędy płożące się, dość ściśle przyległe do podłoża i zakorzeniające się w węzłach
Oxalis repens (szczawik płożący się)
przylistki; w górze prostopadle ucięte 3D||
Oxalis repens (szczawik płożący się)
przylistek w górze prostopadle ucięty 3D||
Oxalis repens (szczawik płożący się)
owoc ||

opis

cechy diagnostyczne w kluczu: Oxalis (szczawik)kl 735
Oxalis repens (szczawik płożący się)
przylistek przylistek w górze prostopadle ucięty 3D||
Oxalis repens (szczawik płożący się)
włoski na torebkach krótkie, jednokomórkowe; na szypułkach tego samego rodzaju ale przylegające 3D||
Oxalis repens (szczawik płożący się)
żebra płaskie bez białej linii 3D
Pędy płożące się, zakorzeniające się we wszystkich przylegających do ziemi węzłach. Bez podziemnych białawych rozłogów; góra łodygi gęsto szaro owłosiona. Cała roślina mniej lub bardziej czerwonobrązowo nabiegła — ciemniejsza w miejscach silnie nasłonecznionych.

space

Ogonki liściowe, szypuły kwiatostanów i góra łodygi krótko przylegająco owłosiona, bez dłuższych wielokomórkowych włosków.

space

Torebka gęsto owłosiona jednokomórkowymi włoskami, na szczycie zaostrzona.

space

występowanie

Oxalis repens (szczawik płożący się)
Dość częsty chwast ciepłych stanowisk w ogrodach, na terenach ruderalnych, pleni się w szczelinach pomiędzy kostkami brukowymi, uporczywy chwast w szklarniach.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120801.3.12 - Oxalis repens (szczawik płożący się); Wrocław, ogród
120801-3
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ogród/ #17, 6.3D
znalezisko 20120801.1.12 - Oxalis repens (szczawik płożący się); Wrocław, ogród
120801-1
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ogród/ #20, 15.3D
znalezisko 20060817.1b.js - Oxalis repens (szczawik płożący się); Wleń, ogród
060817-1b
leg. Jacek Soboń
/Wleń, ogród/ #2
znalezisko 20060817.1a.js - Oxalis repens (szczawik płożący się); Wleń, ogród
060817-1a
leg. Jacek Soboń
/Wleń, ogród/ #3