fot. ANDSaxifraga_hieracifolia.09.07.2009.7 — copyright © by Anna Nowak-Dańda
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 6.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Saxifraga hieracifolia (skalnica jastrzębcowata)

on This page when logged in
you will see 6.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

09.07.2009, Dolina Małej Łąki, Tatry · copyright © by Anna Nowak-Dańda
« Saxifraga (skalnica)

« Saxifraga hieracifolia (skalnica jastrzębcowata)