fot. and-ANDGaleopsis_bifida.11.08.2013.4 — copyright © by Anna Nowak-Dańda
fot. XL
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Galeopsis bifida (poziewnik dwudzielny)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

11.08.2013, ok. Dobrej (stoki Śnieżnicy), Beskid Wyspowy · copyright © by Anna Nowak-Dańda