fot. bg-2005_7-Alchemilla_micans_3 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Alchemilla gracilis

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

27.07.2005, Nowe Rochowice, G. Kaczawskie, skraj drogi · copyright © by Błażej Gierczyk