fot. bg-2008-1-Silene_otites9-3 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Silene otites (lepnica wąskopłatowa)

on This page when logged in
you will see 2.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

18.06.2008, rez. Skorocice · copyright © by Błażej Gierczyk