fot. bg-Adenophora_liliifolia4 (806×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

liście w środkowej części pędu; 04.08.2007, las na E od Katów II k. Zamościa
copyright © by Błażej Gierczyk