fot. bg-Alchemilla_xanthochlora_2 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Alchemilla xanthochlora

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pokrój
08.06.2004, ruderalna łąka koło Polanicy Zdroju · copyright © by Błażej Gierczyk