fot. bg-Botrychium_matricarifolium_4 (636×520) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

10.06.2005, okolice Rąbinia
copyright © by Błażej Gierczyk