fot. bg-Saxifraga_aizoon_1 (624×520) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Saxifraga paniculata (skalnica gronkowa)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

27.05.2005, skałki wapienne na Górze Zamkowej w Olsztynie k. Częstochowy
copyright © by Błażej Gierczyk