fot. bg-Tunica_prolifera_2 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Petrorhagia prolifera (goździcznik wycięty)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pokrój
30.06.2004, Poznań · copyright © by Błażej Gierczyk