fot. bg-Tunica_prolifera_2 (491×520) — copyright © by Błażej Gierczyk
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Petrorhagia prolifera (goździcznik wycięty)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

30.06.2004, Poznań
copyright © by Błażej Gierczyk