fot. bl-F272_1000018 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Taxus baccata (cis pospolity)

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiat żeński
27.02.2004 copyright © by Barbara Łotocka