fot. bl-F292_1050016 (668×516) — copyright © by Barbara Łotocka
znalezisko bl.B105
owoce z aparatem lotnym
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Onopordum acanthium (popłoch pospolity)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Łotocka