fot. bl-F324-F1010004 (729×536) — copyright © by Barbara Łotocka
owoce
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Prunus armeniaca

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

20.08.2005
copyright © by Barbara Łotocka