fot. bl-F327-F1010028 (880×499) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Malva alcea (ślaz zygmarek)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

nasiona; 30.08.2005
copyright © by Barbara Łotocka