fot. bl-F327-F1010028 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Malva alcea (ślaz zygmarek)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

nasiona
30.08.2005 copyright © by Barbara Łotocka