fot. bl-F359-F1030009 (720×536) — copyright © by Barbara Łotocka
kwiat
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Anchusa arvensis (farbownik polny)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

29.05.2006
copyright © by Barbara Łotocka