fot. bl-f217-sorbus-aria3 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Sorbus aria (jarząb mączny)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiaty widok z boku, widoczne suche przysadki
24.02.2004 copyright © by Barbara Łotocka