fot. bl-f220-barbarea-vulgaris1 (780×522) — copyright © by Barbara Łotocka
łan
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Barbarea vulgaris (gorczycznik pospolity)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

10.05.2003
copyright © by Barbara Łotocka