fot. bl-f220-barbarea-vulgaris2 (475×520) — copyright © by Barbara Łotocka
pokrój w czasie kwitnienia
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Barbarea vulgaris (gorczycznik pospolity)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

10.05.2003
copyright © by Barbara Łotocka