fot. bl-f224-F1010027 (536×400) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Platycodon grandiflorus

on This page when logged in
you will see 2.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

maczukowate znamię słupka pokryte pyłkiem; 10.06.2003
copyright © by Barbara Łotocka