fot. bl-f227-F1000033 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Aegopodium podagraria

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiatostan przekwitły, widok z góry, fragment
15.06.2003, Warszawa, ekstensywna łąka przy Parku Natolińskim · copyright © by Barbara Łotocka