fot. bl-f240-F1020004 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Stachys palustris

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwitnący pęd
17.08.2003 copyright © by Barbara Łotocka