fot. bl-f245-F1000023 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Stachys palustris

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiat z dołu, odcięta warga dolna
31.08.2003 copyright © by Barbara Łotocka