znalezisko 00010000.B25.bl (leg. det. Barbara Łotocka)

bl-Aster-alpinus-080623-Tatry-0881

Aster alpinus

bl-Aster-alpinus-080623-Tatry-0882

Aster alpinus