znalezisko 20050830.7.bl (leg. det. Barbara Łotocka)
bl-F328-F1020024
Genista tinctoria
nasiona
bl-F328-F1020025
Genista tinctoria
nasiona