fot. bsw-2-_Ambrosia_psil (884×693) — copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska