fot. eklimczak-Glaucium_flavum_Kamena_Wurla_Grecja_Emil_Klimczak_27_VIII_2018 (638×866) — copyright © by Emil Klimczak
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Glaucium flavum (siwiec żółty)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

27.08.2018, Kamena Wurla, Grecja
copyright © by Emil Klimczak