fot. j-Agastache_rugosa_IX.10.1 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Agastache rugosa

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ogr.zielny Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski