fot. j-Agastache_rugosa_IX.10.2 (429×588) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Agastache rugosa

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ogr.zielny Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski