fot. j-Anaphalis_triplinervis.Sommerschnee_VIII.10.6 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Anaphalis triplinervis (anafalis trójnerwowy)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ogr. zielny; Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski