fot. j-Anaphalis_triplinervis.Sommerschnee_VIII.10.6 (884×721) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Anaphalis triplinervis (anafalis trójnerwowy)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ogr. zielny; Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski