fot. j-Artemisia_dracunculus_X.10.1 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Artemisia dracunculus (bylica draganek)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Niemcy ogr.zielny · copyright © by Jarosław Makowski