fot. j-Aubrieta-variegata-Dr-Mules-V.10.2 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Aubrieta ×cultorum (żagwin ogrodowy)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

cv. Variegata Dr Mules
; Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski