fot. j-Campanula-thyrsoides-V.10.1 (884×733) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Campanula thyrsoides

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Niemcy Sigmaringen
copyright © by Jarosław Makowski