fot. j-Caryopteris_xclandonensis_VIII.10.2 (610×866) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Caryopteris ×clandonensis (barbula klandońska)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

ogr. zielny; Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski