fot. j-Chamaespartium-sagittale-VI.10.3 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Genistella sagittalis (janowczyk skrzydlaty)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Niemcy, Donautal · copyright © by Jarosław Makowski