fot. j-Gentianella_germanica_IX.10.2 (635×866) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Gentianella germanica (goryczuszka Wettsteina)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Degerfeld Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski