takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.189); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Gentianella germanica (Willd.) Börner

goryczuszka Wettsteina goryczka Wettsteina
Gentiana germianica Willd. · Gentiana wettsteinii Murb. · Gentianella germanica (Willd.) E.F. Warb.
na stronie — występowanie · znaleziska
Gentianella germanica (goryczuszka Wettsteina)
Degerfeld Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Gentianella germanica (goryczuszka Wettsteina)
Gentianella germanica (goryczuszka Wettsteina)
Gentianella germanica (goryczuszka Wettsteina)
Gentianella germanica (goryczuszka Wettsteina)
Gentianella germanica (goryczuszka Wettsteina)
Gentianella germanica (goryczuszka Wettsteina)
Gentianella germanica (goryczuszka Wettsteina)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.189 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.10_13_92.jmak - Gentianella germanica (goryczuszka Wettsteina); Degerfeld Niemcy
jmak.10_13_92
leg. Jarosław Makowski
/Degerfeld Niemcy/ #8