takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.187); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Gentianella tenella (Rottb.) Börner

goryczuszka lodnikowa goryczka lodnikowa
Gentiana tenella Rottb.
Gentianella tenella (goryczuszka lodnikowa)
03.08.2014, Tatry, Mała Koszysta; copyright © by Sławomir Wróbel XL
Gentianella tenella (goryczuszka lodnikowa)
03.08.2014, Tatry, Mała Koszysta; copyright © by Sławomir Wróbel
Gentianella tenella (goryczuszka lodnikowa)
Gentianella tenella (goryczuszka lodnikowa)
XL

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.187 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1957 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤250.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140803.1.slww - Gentianella tenella (goryczuszka lodnikowa); Tatry, Mała Koszysta
140803-1
leg. Sławomir Wróbel
/Tatry, Mała Koszysta/ #2
znalezisko 19290828.KRAM173248.jkr - Gentianella tenella (goryczuszka lodnikowa); Tatry Zachodnie, Wielki Kopieniec
290828-KRAM173248
leg. B. Pawłowski, K. Wallicki
/Tatry Zachodnie, Wielki Kopieniec/ #2
znalezisko 19250723.KRAM600913.jkr - Gentianella tenella (goryczuszka lodnikowa); Tatry Zachodnie, przełęcz między Kopami Królowemi
250723-KRAM600913
leg. Jerzy Kruk
/Tatry Zachodnie, przełęcz między Kopami Królowemi/ #2