fot. j-Nepeta_xfaassenii_1 (540×356) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Nepeta ×faassenii (kocimiętka Faassena)

on This page when logged in
you will see 2.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ogr. zielny; Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski