fot. j-Rhodotypos-scandens-IV.10.4 (555×866) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rhodotypos scandens (różowiec biały)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski