fot. j-Sanicula-europaea-VI.10.5 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Sanicula europaea (żankiel zwyczajny)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Donautal, Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski