fot. j-Serratula_tinctoria_var.lancifolia_VIII.10.3 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Serratula tinctoria (sierpik barwierski)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Gutenstein Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski