fot. j-Serratula_tinctoria_var.lancifolia_VIII.10.9 (884×701) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Serratula tinctoria (sierpik barwierski)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Gutenstein Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski