fot. jmak-101-Chamaespartium-sagittale-1 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Genistella sagittalis (janowczyk skrzydlaty)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Schw. Alb., Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski