fot. jmak-Androsace-sarmentosa-V.09.5 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Androsace sarmentosa (naradka odroślowa)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Freiburg, Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski