fot. jmak-Corylopsis-pauciflora-IV.09.4 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Corylopsis pauciflora (leszczynowiec skąpokwiatowy)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Niemcy Freiburg · copyright © by Jarosław Makowski