fot. jmak-Davidia-involucrata-IV.09.1 (980×403) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Davidia involucrata (dawidia chińska)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski