fot. jmak-Davidia-involucrata-IV.09.1 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Davidia involucrata (dawidia chińska)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski