atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Davidia involucrata Baill

dawidia chińska
Davidia involucrata
liście; 03.07.2006, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Jacek Soboń
Davidia involucrata (dawidia chińska)
Davidia involucrata
pokrój
Davidia involucrata (dawidia chińska)
Davidia involucrata
kora
Davidia involucrata (dawidia chińska)
var. vilmoriniana
Davidia involucrata (dawidia chińska)
Davidia involucrata (dawidia chińska)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Davidia involucrata (dawidia chińska)
🌱
🌳 drzewa liściastekrzewy liściaste • liście opadają na zimę
🌿 ozdobne liście • 🌺 ozdobne kwiaty
wysokość: 5 – 8 m • szerokość: 3 – 5 m

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża)
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 7a

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #6) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070518.1.pk - Davidia involucrata (dawidia chińska); ogród botaniczny UW, Warszawa
070518-1
leg. Paweł Kalinowski
/ogród botaniczny UW, Warszawa/ #4
znalezisko 20120331.2.pk - Davidia involucrata (dawidia chińska); ogród botaniczny Goeteborg (Szwecja)
120331-2
leg. Paweł Kalinowski
/ogród botaniczny Goeteborg (Szwecja)/ #1

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Davidia involucrata Baill(pl) dawidia chińska