fot. jmak-Fraxinus-ornus-L.IV.07.2 (466×536) — copyright © by Jarosław Makowski
kwiaty z czteropłatkową koroną
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Fraxinus ornus

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Tybinga Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski